Opłata targowa 

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1455 z późniejszymi zmianami) opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Jednocześnie jednak ustawa ta wyraźnie wskazuje, że targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż (art. 15 ust. 2). Ustawa zatem przyjmuje własną definicję targowiska, za które uznaje każde miejsce (niezależnie od własności, usytuowania itp.), na którym faktycznie dokonywana jest sprzedaż. 

Ponadto w art. 15 ust 3 tej ustawy wskazano, że opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko. Opłata targowa jest zatem niezależna od opłat pobieranych przez prowadzącego targowisko, np. z tytułu udostępnienia gruntu, opłat za energię, wodę itp. 

Zgodnie z art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach. Zatem zwolnienie obejmuje tylko tych handlujących, którzy są podatnikami podatku od nieruchomości za przedmioty opodatkowania położone na tym targowisku (a nie gdziekolwiek indziej).

 
 

Załączniki

Uchwała Nr II-13-2018.pdf

Data: 2019-02-08 07:40:10 Rozmiar: 204.7k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV-346-2018.pdf

Data: 2019-02-08 07:40:10 Rozmiar: 62.22k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 842
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Kuklińska
Czas wytworzenia: 2013-01-15 08:28:19
Czas publikacji: 2019-02-08 07:40:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak