oświadczenia majątkowe za 2006 rok 

 
 

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

 Ośwaidczenie majątkowe Piorta Zaborowskiego - Dyrektora Zespołu Szkół w Kołczygłowach (1264KB) 

 Oświadczenie majątkowe Grzegorza Maciejasz - Dyrektora Zespołu Szkół w Łubnie (1141KB) 

 Oświadczenie majątkowe Teresy Oreńczak - Kierownik GOPS - z dniem odejścia (1143KB)

 Oświadczenie majątkowe Marzeny Sokołowskiej - p.o. Kierownik GOPS (1228KB)

 Oświadczenie majątkowe Ryszarda Leszke - Dyrektor GOK (1159KB)

 Oświadczenie majątkowe Bożeny Maciejewskiej - p.o. Dyrektora GOK (1190KB)

 Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Jankowskiej - Dyrektor Gminnego Przedszkola (1120KB)
 

 


Liczba odwiedzin : 495
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Jan Kowalczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2007-06-06 11:07:00
Czas publikacji: 2015-06-15 14:02:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak