Opłata skarbowa 

 

Sposób uiszczenia opłaty skarbowej
 - bezgotówkowo na rachunek bankowy  BS Bytów O/Kołczygłowy  Nr 19 9321 0001 0031 5074 2000 0020
 - w kasie w Urzędzie Gminy Kołczygłowy, pokój  nr 3, 
 - u inkasentów: 

Stawki opłaty skarbowej zawiera załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.). 

Zwrot opłaty skarbowej

Opłata skarbowa podlega zwrotowi jeżeli, mimo uiszczenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Zwrot opłaty skarbowej następuje wyłącznie na wniosek.

 

 


Liczba odwiedzin : 892
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Alina Adamczyk
Czas wytworzenia: 2013-01-15 08:35:46
Czas publikacji: 2015-12-01 11:18:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak