Uchwały XXXVIII sesji z dnia 30.10.2014 r. 

 

  

Uchwała Nr XXXVIII/320/2014 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołczygłowy na rok 2015, (826.3 KB)

Uchwała Nr XXXVIII/321/2014 - w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok, (1.2 MB)

Uchwała Nr XXXVIII/322/2014 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu naliczenia podatku rolnego na 2015 r, (566.1 KB)

Uchwała Nr XXXVIII/323/2014 - w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Kołczygłowy na 2015 r. (660.3 KB)

Uchwała Nr XXXVIII/324/2014 - w sprawie stawek opłaty targowej i zasad jej pobierania. (630.3 KB)

Uchwała Nr XXXVIII/325/2014 - w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Kołczygłowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”. (5.4 MB)

Uchwała Nr XXXVIII/326/2014 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Kołczygłowy w drodze bezprzetargowej. (852.2 KB)

Uchwała Nr XXXVIII/327/2014 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny jego sprzedaży. (598.8 KB)

Uchwała Nr XXXVIII/328/2014 - w sprawie sprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r. (746.4 KB)

Uchwała Nr XXXVIII/329/2014 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2014-2027. (333.2 KB)

 


Liczba odwiedzin : 626
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2014-11-13 12:10:55
Czas publikacji: 2014-11-13 12:10:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak