oświadczenia majątkowe za 2006 rok 

 

oświadczenia majątkowe za 2006 rok

 
Radni Gminy

 Oświadczenie majątkowe Przewodniczącej Rady - Klaudii Brywczyńskiej (1384KB)

 Korekta do oświadczenia majątkowego za 2006r. - Klaudii Brywczyńskiej (166KB)  

 Ośwaidczenie majątkowe Wiceprzewodniczącego Rady - Artura Kalinowskiego  (1233KB)

 Oświadczenie majątkowe Wiceprzewodniczącego Rady - Zbigniewa Tybory (1691KB) 

 Oświadczenie majątkowe radnego - Adama Bławat (1349KB) 

 Oświadczenie majątkowe radnej - Beata Młynarczyk (1254KB) 

 Oświadczenie majątkowe radnej - Danuty Ekman (1227KB) 
 

 Oświadczenie majątkowe radnej - Danuty Mucha (1825KB)

 Oświadczenie majątkowe radnego - Jerzego Las (1254KB)

 Oświadczenie majątkowe radnego - Leona Lipińskiego (1570KB) 

 Oświadczenie majątkowe radnego - Mirosława Krause (1269KB)

 Oświadczenie majątkowe radnego - Piotra Borkowskiego (1207KB)

 Oświadczenie majątkowe radnego - Stanisława Kwasigroch (1346KB) 

 Ośwadczenie majątkowe radnej - Stanisławy Walczak (1290KB)

 Oświadczenie majątkowe radnej - Walentyny Franc (1214KB)

 Oświadczenie majątkowe radnej - Wiesławy Cybula (1550KB)

 


Liczba odwiedzin : 488
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Jan Kowalczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2007-06-06 08:06:00
Czas publikacji: 2015-06-15 13:56:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak