Urząd Stanu Cywilnego 

 

 

Kontakt: tel. 59 821 39 13
e-mail:
usc@kolczyglowy.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 33

Do zakresu zadań Z-cy Kierownika USC należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:

- sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów,

- prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

- przyjmowanie oświadczeń o wyborze nazwiska, uznaniu dziecka,

2) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a w szczególności:

- prowadzenie dokumentacji i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,

- prowadzenie spraw w sprawie zmiany imion i nazwisk,

- prowadzenie ewidencji ludności,

- wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych,

3) prowadzenie kartoteki osobowej mieszkańców oraz spraw związanych z systemem PESEL,

4) udzielanie informacji adresowych,

5) sporządzanie wykazów dla potrzeb przedszkoli, szkolnictwa, lecznictwa i obronności kraju,

6) sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców,

7) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,

8) prowadzenie spraw związanych z aktami ostatniej woli (testamentami).

 

 


Liczba odwiedzin : 1170
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2006-09-05 00:00:00
Czas publikacji: 2018-08-03 11:54:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak