Uchwały XXXVII sesji z dnia 30.09.2014 r. 

 

  

Uchwała Nr XXXVII/309/2014 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok, (7 MB)

Uchwała Nr XXXVII/310/2014 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2014-2027, (4.2 MB)

Uchwała Nr XXXVII/311/2014 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, (389.2 KB)

Uchwała Nr XXXVII/312/2014 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, (357.1 KB)

Uchwała Nr XXXVII/313/2014 - w sprawie skargi na Sołtysa, (707.3 KB)

Uchwała Nr XXXVII/314/2014 - w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa -Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku, (709.7 KB)

Uchwała Nr XXXVII/315/2014 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, (278.8 KB)

Uchwała Nr XXXVII/316/2014 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kołczygłowy, (245.2 KB)

Uchwała Nr XXXVII/317/2014 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/110/2008 Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kołczygłowy, Barnowo, Łubno, Barnowiec, Darżkowo, Gałąźnia Wielka, Gałąźnia Mała, Wierszyno, Górki, Radusz, Jezierze, Kołczygłówki, Barkocin, Łobzowo, Zagony, Wądół, Przyborze, Witanowo, Podgórze, zmienionej Uchwalą Rady Gminy w Kołczygłowach Nr XXVI/185/2009 z dnia 28 maja 2009 r., Nr XXIX/200/2009 z dnia 28 września 2009 r., NR XXX/210/2009 z dnia 28 października 2009 r., NR XLI/283/2010 z dnia 30 września 2010 r., Nr XLIII/293/2010 z dnia 8 listopada 2010 r., Nr XVIII/137/2012 z dnia 19 marca 2012 r., Nr XVIII/138/2012 z dnia 19 marca 2012 r., i Nr XVIII/139/2012 z dnia 19 marca 2012 r. (313.4 KB)

Uchwała Nr XXXVII/318/2014 - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łubno na lata 2014 - 2021, (199 KB)

Uchwała Nr XXXVII/319/2014 - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jezierze na lata 2014 - 2021. (201.6 KB)

 


Liczba odwiedzin : 627
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2014-10-13 12:06:44
Czas publikacji: 2014-10-13 12:06:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak