Stanowisko ds. wojskowych - obrony cywilnej 

 

 

Inspektor ds. wojskowych i obrony cywilnej - Wiesława Staniek
Kontakt:
tel. 59 821 39 16
e-mail: oc@kolczyglowy.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 29  
 

Do zadań stanowiska d/s wojskowych, obrony cywilnej,
kancelarii niejawnej, ppoż. kultury i zdrowia należy w szczególności:

1. Sprawy związane z obronnością kraju, a w szczególności dotyczące:
- przygotowywania ludności mienia komunalnego na wypadek wojny,
- współdziałanie z organami wojskowymi,
- administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji,
- orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem
  rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego
  żywiciela rodziny,

2. Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej w tym :
- planowanie zadań obrony cywilnej,
- tworzenie terenowych oddziałów samoobrony, zapewnienie ich
  przeszkolenia, wyposażenia w sprzęt.
- organizowanie wykonania przez jednostki organizacyjne gminy
zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony,
- nakładanie obowiązku w ramach powszechnej samoobrony kraju.
- prowadzenie magazynku OC


3. Sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej
    a w szczególności :
- zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
- kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
    o ochronie tych informacji,
- szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.


4. Sprawy związane z ochroną przeciwpożarową oraz współdziałanie
    z OSP i PSP.


5. Prowadzenie spraw dotyczących kultury i zdrowia.

 

 


Liczba odwiedzin : 786
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Teresa Oreńczak
Czas wytworzenia: 2007-01-15 08:52:00
Czas publikacji: 2015-07-07 07:33:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak