Stanowisko ds. płac, kadr i bhp 

 

 

Stanowisko ds. płac, kadr i bhp: Natalia Cybula
Kontakt: tel.  59 821 39 19
e-mail: n.cybula@kolczyglowy.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 16

Do zadań stanowiska ds. płac, kadr i bhp należy w szczególności:

1) sporządzanie list płac pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników zatrudnionych w ramach,

2) prac interwencyjnych oraz prac publicznych, naliczanie zasiłków chorobowych, sporządzanie dodatkowych list nagród,

3) sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej i zgłoszeniowej do ZUS,

4) sporządzanie deklaracji podatkowych,

5) sporządzanie miesięcznych deklaracji PFRON,

6) sporządzanie wniosków o refundację do Urzędu Pracy,

7) sporządzanie listy obecności,

8) sporządzanie i przedstawienie analizy stany BHP zawierających przedsięwzięcia zmierzające do zapobiegania możliwym zagrożeniom życia i zdrowia oraz poprawy warunków pracy,

9) udział w dochodzeniach powypadkowych,

10) ustalenie terminów szkoleń z zakresu BHP,

11) współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz organizacja okresowych badań lekarskich,

12) ustalanie norm przydziału odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

13) współpraca z urzędem pracy w sprawach zatrudnienia osób bezrobotnych,

14) przygotowywanie wniosków do urzędu pracy w sprawie organizacji prac interwencyjnych, prac publicznych oraz społecznie użytecznych,

15) przygotowywanie wniosków do urzędu pracy o zorganizowanie stażu,

16) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,

17) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,

18) prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw,

19) ewidencja oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych,

20) prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych.

 


Liczba odwiedzin : 807
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Teresa Oreńczak
Czas wytworzenia: 2007-01-22 11:21:00
Czas publikacji: 2015-07-07 07:56:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak