oświadczenia majątkowe za 2007 rok 

 

 

 

Radni Gminy

 Oświadczenie majątkowe Przewodniczącej Rady - Klaudii Brywczyńskiej (848KB)

 Oświadczenie majątkowe Wiceprzewodniczącego Rady - Artura Kalinowskiego  (849KB)

 Oświadczenie majątkowe Wiceprzewodniczącego - Zbigniewa Tybory (871KB)

 Oświadczenie majątkowe radnego - AdamaBławat (1069KB)

 Oświadczenie majątkowe radnej - Beaty Młynarczyk (839KB)

 Oświadczenie majątkowe radnej - Danuty Ekman (815KB)

 Oświadczenie majątkowe radnej - Józefy Mucha (815KB)

 Oświadczenie majątkowe radnego - Jerzego Las (854KB)

 Oświadczenie majątkowe radnego - Leona Lipińskiego (807KB)

 Oświadczenie majątkowe radnego  - Mirosława Krause (840KB)

 Oświadczenie majątkowe radnego - Piotra Borkowskiego (831KB)

 Oświadczenie majątkowe radnego - Stanisława Kwasigroch (830KB)

 Oświadczenie majątkowe rednej - Stanisławy Walczak (826KB)

 Oświadczenie majątkowe radnej - Walentyny Franc (835KB)

 Oświadczenie majątkowe radnej - Wiesławy Cybula (827KB)   

 


Liczba odwiedzin : 509
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Jan Kowalczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2008-04-22 11:42:00
Czas publikacji: 2015-06-15 13:44:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak