Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RII.6733.7.2018 z dn. 14.12.2018 roku dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dla poprawy jakości dostarczania oraz dostępu do wody pitnej zaopatrzenia w wodę mieszkańców rozpatrywanego obszaru na terenie działek nr 316/1, 316/6, 316/11, 317 obręb Radusz, gmina Kołczygłowy

2018-12-17 09:58:28
Postanowienie dotyczące wyjaśnienia wątpliwości co do treść zapisu decyzji RII.6733.6.2018 z dn. 28.06.2018r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiorników retencyjnych do wody pitnej wraz z infrastruktura towarzyszącą na terenie stacji uzdatniania wody Jezierze na terenie działek nr 244/3, 244/2 w obrębie Radusz gmina Kołczygłowy, w zakresie jednoznacznego określenia parametrów technicznych projektowanych zbiorników retencyjnych oraz infrastruktury towarzyszącej

2018-11-23 07:25:59
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dla poprawy jakości dostarczania oraz dostępu do wody pitnej zaopatrzenia w wodę mieszkańców rozpatrywanego obszaru na terenie działek nr 316/1, 316/6, 316/11, 317 w obrębie Radusz gmina Kołczygłowy

2018-11-13 12:12:06
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiorników retencyjnych do wody pitnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stacji uzdatniania wody Jezierze, dz. nr 244/2 i 244/3 obręb Radusz, gmina Kołczygłowy

2018-09-06 08:09:06
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego oraz Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i budowie drogi dojazdowej wewnętrznej na terenie działek o numerach: 257/2, 257/1, 62, 38, 39, 218, 219, 232, 233, 234/1 i 234 w obrębie geodezyjnym Kołczygłówki, gmina Kołczygłowy

2018-06-12 14:13:42
Obwieszczenie dotyczące ponownego uzgodnienia projekt decyzji: w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej z dowiązaniami 15 i 0,4 kV w celu zasilenia w energię elektryczną oczyszczalni ścieków w miejscowości Gałąźnia Mała na terenie działek nr 10/2, 13, 14 w obrębie Gałąźnia Mała gmina Kołczygłowy, z uwagi na wprowadzenie w nim dodatkowego zapisu, warunkującego uzgodnienie w/w projektu przez Wojskowy Sztab Wojewódzki w Gdańsku

2018-06-12 14:01:10
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej z dowiązaniami 15 i 0,4 kV w celu zasilenia w energię elektryczną oczyszczalni ścieków w miejscowości Gałąźnia Mała na terenie działek nr 10/2, 13, 14 w obrębie Gałąźnia Mała gmina Kołczygłowy

2018-05-25 09:14:24
Obwieszczenie o wszczęciu sprawy i postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i budowie sieci i urządzeń wodociągowych na terenie działek o numerach: 257/2, 257/1, 62, 38, 39, 218, 219, 232, 233, 234/1 i 234 w obrębie geodezyjnym Kołczygłówki, gmina Kołczygłowy

2018-05-09 16:27:02
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego oraz Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i budowie sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie działek o numerach: 257/2, 257/1, 62, 38, 39, 218, 219, 232, 233, 234/1 i 234 w obrębie geodezyjnym Kołczygłówki, gmina Kołczygłowy

2018-05-09 16:27:21
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego oraz Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie trawiastego lądowiska dla małych samolotów oraz hangarów, budynków usługowych i mieszkaniowych jednorodzinnych związanych z obsługą lądowiska z towarzyszącą infrastruktura techniczną i komunikacyjną wraz z podziałem nieruchomości na terenie części działek o numerach: 219, 232, 233, 234/1 i 234 w obrębie geodezyjnym Kołczygłówki, gmina Kołczygłowy

2018-01-19 19:54:08