Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego

 
2012-10-29 10:41:16
Zawarcie związku małżeńskiego (konkordatowego) oraz sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym

 
2012-10-29 11:10:19
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

 
2012-10-29 11:33:10
Wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego

 
2012-10-29 15:01:52
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

 
2012-10-29 15:21:08
Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Sprostowanie aktu stanu cywilnego
2012-10-29 15:41:48
Wydanie lub wysłanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego

 
2012-10-31 10:24:19