Uchwały XXXXVI sesji z dnia 30.04.2010  

 

​ 

 Uchwała nr XXXVI/250/2010 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołczygłowy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu. (35.4 KB)

 Uchwała nr XXXVI/251/2010 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok. (128.7 KB)

 Uchwała nr XXXVI/252/2010 - w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie części unijnej do przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.2. Promocja i informacja turystyczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (34.2 KB)

 Uchwała nr XXXVI/253/2010 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.2. Promocja i informacja turystyczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (34 KB)

 Uchwała nr XXXVI/254/2010 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n.: Budowa przyłączy w ramach inwestycji wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Radusz, Darżkowo oraz Wierszyno. (33.1 KB)

 Uchwała nr XXXVI/255/2010 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/98/2000 Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 5 października 2000r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji upowszechniania kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury”. (60.7 KB)

 Uchwała nr XXXVI/256/2010 - w sprawie zmian w podziale gminy na obwody głosowania. (25.2 KB)

 Uchwała nr XXXVI/257/2010 - w sprawie zmian w podziale Gminy Kołczygłowy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu. (35.2 KB)

 Uchwała nr XXXVI/258/2010 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV / 247 / 2010 Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI / 211 / 2009 Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kołczygłowy na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012-2015” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Kołczygłowy na lata 2008 – 2015”. (28.8 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 477
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2010-05-10 08:54:12
Czas publikacji: 2010-05-10 08:54:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak