Uchwały XXXV sesji z dnia 29.03.2010  

 

​ 

 Uchwała nr XXXV/237/2010 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach za rok 2009. (16.6 KB)

 Uchwała nr XXXV/238/2010 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Kołczygłowach za rok 2009. (16.6 KB)

 Uchwała nr XXXV/239/2010 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok. (118.4 KB)

 Uchwała nr XXXV/240/2010 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont gminnego boiska sportowego oraz budynku zaplecza sportowego w miejscowości Kołczygłowy”, realizowanego w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (34 KB)

 Uchwała nr XXXV/241/2010 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont gminnego boiska sportowego oraz budynku zaplecza sportowego w miejscowości Kołczygłowy”, realizowanego w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (32.9 KB)

 Uchwała nr XXXV/242/2010 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Radusz, Darżkowo, Wierszyno w gminie wiejskiej Kołczygłowy”, realizowanego w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (34.3 KB)

 Uchwała nr XXXV/243/2010 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Radusz, Darżkowo, Wierszyno w gminie wiejskiej Kołczygłowy”, realizowanego w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (33.5 KB)

 Uchwała nr XXXV/244/2010 - przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kołczygłowy na lata 2010 – 2012. (15.2 KB)

 Uchwała nr XXXV/245/2010 - w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/179/2009 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Barkocin i Łobzowo oraz w obrębie geodezyjnym Kołczygłowy. (671.2 KB)

 Uchwała nr XXXV/246/2010 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołczygłowy. (100.2 KB)

 Uchwała nr XXXV/247/2010 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI / 211 / 2009 Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kołczygłowy na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Kołczygłowy na lata 2008-2015. (123.8 KB)

 Uchwała nr XXXV/248/2010 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/140 /2008 Rady w Kołczygłowach z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołczygłowy na lata 2008 – 2032. (90 KB)

 Uchwała nr XXXV/249/2010 - w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/ 171 /2009 Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego programu budowy i pomocy w finansowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołczygłowy”. (17.6 KB)

 

 

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 486
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2010-04-02 07:35:21
Czas publikacji: 2010-04-02 07:35:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak