Uchwały XXXIV sesji z dnia 01.02.2010 roku 

 

​ 

 Uchwała nr XXXIV/230/2010 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2010. (24.9 KB)

 Uchwała nr XXXIV/231/2010 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok. (2.1 MB)

 Uchwała nr XXXIV/232/2010 - w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków oraz opłaty abonamentowej na terenie Gminy Kołczygłowy. (31.2 KB)

 Uchwała nr XXXIV/233/2010 - w sprawie w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kołczygłowy. (20.2 KB)

 Uchwała nr XXXIV/234/2010 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (23.1 KB)

 Uchwała nr XXXIV/235/2010 - w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Kołczygłowach. (17.5 KB)

 Uchwała nr XXXIV/236/2010 - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (46.9 KB).

 

 

 


Liczba odwiedzin : 467
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2010-02-12 09:02:59
Czas publikacji: 2010-02-12 09:02:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak