Uchwały XXXII sesji z dnia 23.12.2009 roku 

 

​ 

 Uchwała nr XXXII/222/2009 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na rok 2010 - część 1/2. (12.9 MB)

 Uchwała nr XXXII/222/2009 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na rok 2010 część 2/2. (198.6 KB)

 Uchwała nr XXXII/223/2009 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (84.3 KB)

 Uchwała nr XXXII/224/2009 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010-2012. (47.5 KB)

 Uchwała nr XXXII/225/2009 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok. (129 KB)

 Uchwała nr XXXII/226/2009 - w sprawie przyjęcia wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kołczygłowy na lata 2009-2011. (15.7 KB)

 Uchwała nr XXXII/227/2009 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołczygłowy. (112 KB)

 Uchwała nr XXXII/228/2009 - w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kołczygłowy. (53 KB)

 


Liczba odwiedzin : 445
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2010-01-04 11:55:30
Czas publikacji: 2010-01-04 11:55:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak