Uchwały XXXI sesji z dnia 30.11.2009 roku 

 

Uchwały XXXI sesji z dnia 30.11.2009 roku 

 Uchwała nr XXXI/211/2009 - uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kołczygłowy na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Kołczygłowy na lata 2008-2015. (19.7 KB)

 - załącznik do Uchwały nr XXXI/211/2009 (3.2 MB)

 Uchwała nr XXXI/212/2009 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok. (4.3 MB)

 Uchwała nr XXXI/213/2009 - w sprawie ustalenia wysokości diet dla Sołtysów. (17.6 KB)

 Uchwała nr XXXI/214/2009 - w sprawie przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych. (24.4 KB)

 Uchwała nr XXXI/215/2009 - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kolczygłowy. (24.4 KB) 

 Uchwała nr XXXI/216/2009 - w sprawie utworzenia Przedszkola w Kołczygłowach. (139.7 KB)

 Uchwała nr XXXI/217/2009 - w sprawie: ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Kołczygłowach. (31.2 KB)

 Uchwała nr XXXI/218/2009 - w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/99 Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 12 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łubnie. (28.1 KB)

 Uchwała nr XXXI/219/2009 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/178/2002 Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 27 czerwca 2002r. w sprawie założenia Gimnazjum w Łubnie. (27.8 KB)

 Uchwała nr XXXI/220/2009 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/180/2002 Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 27 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Łubnie. (27.9 KB)

 Uchwała nr XXXI/221/2009 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/181/2002 Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 27 czerwca 2002r. w sprawie sieci publicznych szkół oraz granic obwodów tych szkół na terenie Gminy Kołczygłowy. (27.6 KB)

 


Liczba odwiedzin : 503
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2009-12-02 08:09:53
Czas publikacji: 2009-12-02 08:09:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak