Uchwały XXX sesji z dnia 28.10.2009 roku 

 

Uchwały XXX sesji z dnia 28.10.2009 roku 

 Uchwała nr XXX/203/2009 - obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2010r. (27.3 KB)

 Uchwała nr XXX/204/2009 - zmiany Uchwały Nr XXIII/152/2008Rady Gminy w Kołczygłowach w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2009 zmienionej Uchwałą Nr XXIV/166/2009 Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 16 lutego 2009r. (234.8 KB)

 Uchwała nr XXX/205/2009 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok. (167.2 KB)

 Uchwała nr XXX/206/2009 - w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kołczygłowy
na lata 2009 - 2011. (49 KB)

 Uchwała nr XXX/207/2009 - w sprawie programu współpracy między Gminą Kołczygłowy a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010. (60 KB)

 Uchwała nr XXX/208/2009 - w sprawie przystąpienia Gminy Kołczygłowy jako członka zwyczajnego do stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie". (137.1 KB)

 Uchwała nr XXX/209/2009 - w sprawie wystąpienia Gminy Kołczygłowy ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy. (105.4 KB)

 Uchwała nr XXX/210/2009 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/110/2008 Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 20 czerwca 2008 r. (561.1 KB)

 


Liczba odwiedzin : 473
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2009-11-02 14:03:24
Czas publikacji: 2009-11-02 14:03:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak