Uchwały XXIX sesji z dnia 28.09.2009 roku 

 

Uchwały XXIX sesji z dnia 28.09.2009 roku 

 Uchwała nr XXIV/190/2009 - w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Kołczygłowy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołczygłowy za pierwsze półrocze 2009 roku.  (122.4 KB)

 Uchwała nr XXIV/191/2009 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołczygłowy na rok 2010. (31.9 KB)

 Uchwała nr XXIV/192/2009 - w sprawie w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok. (38.4 KB)

 Uchwała nr XXIV/193/2009 - w sprawie stawek opłaty targowej i zasad jej pobierania. (27.8 KB)

 Uchwała nr XXIV/194/2009 - w sprawie udzielenia dotacji na fundusz partnerski. (212.9 KB)

 Uchwała nr XXIV/195/2009 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. (144.7 KB)

 Uchwała nr XXIV/196/2009 - w sprawie zamiany nieruchomości.  (31.2 KB)

 Uchwała nr XXIV/197/2009 - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kołczygłowy. (117.4 KB)

 Uchwała nr XXIV/198/2009 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  (165.1 KB)

 Uchwała nr XXIV/199/2009 - w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kołczygłowy na lata 2009 - 2011. (16.3 KB)

 Uchwała nr XXIV/200/2009 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/110/2008 Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 20 czerwca 2008 r. (33.5 KB)

 Uchwała nr XXIV/201/2009 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. (188.5 KB)

 Uchwała nr XXIV/202/2009 - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kołczygłowy do Programu Wieloletniego pod nazwą: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".  (261.3 KB)

 


Liczba odwiedzin : 462
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2009-10-05 14:19:39
Czas publikacji: 2009-10-05 14:19:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak