Uchwały XXIV sesji z dnia 16.02.2009 roku 

 

Uchwały XXIV sesji z dnia 16.02.2009 roku 

 Uchwała nr XXIV/160/2009  - w sprawie uchwalenie plany pracy Rady Gminy na 2009 rok. (24.8 KB)

 Uchwała nr XXIV/161/2009 - w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kołczygłowy na lata 2009-2011. (50 KB)

 Uchwała nr XXIV/162/2009 - w sprawie Regulaminu dla nauczycieli określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania. (98.2 KB)

 Uchwała nr XXIV/163/2009 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2009-2013. (39.1 KB)

 Uchwała nr XXIV/164/2009 - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiący mienie komunalne gminy Kołczygłowy. (23.4 KB)

 Uchwała nr XXIV/165/2009 - w sprawie przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych. (24.7 KB)

 Uchwała nr XXIV/166/2009 - w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/152/2008 Rady Gminy Kołczygłowy w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009. (32.8 KB)

 Uchwała nr XXIV/167/2009 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Kołczygłowy a Gminą Bytów dotyczącego powierzenia Gminie Bytów zadania publicznego. (35.3 KB)

 Uchwala nr XXIV/168/2009 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  (659.5 KB)

 


Liczba odwiedzin : 495
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2009-02-23 20:28:54
Czas publikacji: 2009-02-23 20:28:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak