Uchwały XXIII sesji z dnia 29.12.2008 roku  

 

 Uchwała nr XXIII/151/2008 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na 2009 rok. (846.1 KB)

 Uchwała nr XXIII/152/2008 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok. (54.3 KB)

 Uchwała nr XXIII/153/2008 - w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego realizowanego w latach  2009 -2001.  (2.1 MB)

 Uchwała nr XXIII/154/2008 - w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kołczygłowy.  (48.8 KB)

 Uchwała nr XXIII/155/2008 - w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kołczygłowy. (88.2 KB)

 Uchwała nr XXIII/156/2008 - w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej. (147.6 KB)

 Uchwała nr XXIII/157/2008 - w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kołczygłowy. (209.5 KB)

 Uchwała nr XXIII/158/2008 - w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. (161.6 KB)   

 

 Uchwała nr XXIII/151/2008 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na 2009 rok. (846.1 KB)

 Uchwała nr XXIII/152/2008 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok. (54.3 KB)

 Uchwała nr XXIII/153/2008 - w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego realizowanego w latach  2009 -2001.  (2.1 MB)

 Uchwała nr XXIII/154/2008 - w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kołczygłowy.  (48.8 KB)

 Uchwała nr XXIII/155/2008 - w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kołczygłowy. (88.2 KB)

 Uchwała nr XXIII/156/2008 - w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej. (147.6 KB)

 Uchwała nr XXIII/157/2008 - w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kołczygłowy. (209.5 KB)

 Uchwała nr XXIII/158/2008 - w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. (161.6 KB)   

 


Liczba odwiedzin : 497
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2009-01-05 14:15:10
Czas publikacji: 2009-01-05 14:15:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak