Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kołczygłowy w 2019 roku

2018-12-28 08:23:24
Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznej i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Kołczygłowy w 2018 roku

2018-06-07 13:42:02
Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kołczygłowy w 2018 roku

2018-05-10 11:47:30
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Kołczygłowy w 2018 roku

2018-03-02 13:53:06
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Kołczygłowy w zakresie wspierania i upowszechnia kultury fizycznej na terenie Gminy Kołczygłowy w 2018 roku

2018-02-05 15:16:13
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 
2012-02-06 12:06:31
Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku

 
2012-12-07 14:08:57
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, przeznaczonych na realizację w 2014 roku zadań publicznych wpływających na rozwój Gminy Kołczygłowy.

 
2014-04-03 14:36:05
Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, przeznaczonych na realizację w 2014 roku zadań publicznych wpływających na rozwój Gminy Kołczygłowy

 
2014-10-09 10:28:53
Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015.

 
2015-01-22 14:25:34