Program współpracy z organizacjiami pozarządowymi 

 

  

Uchwała Nr XXIII/170/2012 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 19 października 2012 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Kołczygłowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”. (137.1 KB)

 


Liczba odwiedzin : 474
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2012-12-07 13:43:23
Czas publikacji: 2012-12-07 13:43:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak