Uchwały XXI sesji z dnia 21.11.2008 

 

Uchwały XXI sesji z dnia 21.11.2008

 

 Uchwała nr XXI/140/2008 - w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Kołczygłowy na lata 2008 - 2032. (15KB)
 -Załącznik do Uchwały nr XXI/140/2008.  (1192KB)

 Uchwała nr XXI/141/2008 - w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. (22KB)

 Uchwała nr XXI/142/2008 - w sprawie współpracy między Gminą Kołczygłowy a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009. (58KB)

 Uchwała nr XXI/143/2008 - w sprawie przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych. (25KB)

Uchwała nr XXI/143/2008 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 
 Uchwała nr XXI/145/2008 - w sprawie Uchwały Nr XVIII/122/2008 z dnia 15 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Kompleks sportowy Moje Boisko - Orlik 20212 w Kołczygłowach". (16KB)

 


Liczba odwiedzin : 466
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Jan Kowalczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2008-11-28 11:06:00
Czas publikacji: 2015-06-15 09:32:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak