Uchwały XX sesji z dnia 27.10.2008 

 

 Uchwała nr XX/128/2008 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołczygłowy na rok 2009. (31KB)

 Uchwała nr XX/129/2008 - w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok. (37KB)

 Uchwała nr XX/130/2008 - w sprawie stawek opłaty targowej i zasad jej pobierania. (19KB)

 Uchwała nr XX/131/2008 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu naliczenia podatku rolnego na 2009 rok. (18KB)

 Uchwała nr XX/132/2008 - w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Kołczygłowach.  (41KB)

 Uchwała nr XX/133/2008 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok. (145KB)

 Uchwała nr XX/134/2008 - w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego realizowanego w latach 2008 - 2010. (14KB)

 Uchwała nr XX/135/2008 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/87/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku. (28KB)

 Uchwała nr XX/136/2008 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/123/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. (28KB)

 Uchwała nr XX/137/2008 - w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych. (125.2 KB)

 Uchwała nr XX/138/2008 - w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/122/2008. (151.6 KB)

 Uchwała nr XX/139/2008 - w sprawie przystąpienia Gminy Kołczygłowy do Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi w charakterze Partnera.  (1.9 MB)


  

 

 

 


Liczba odwiedzin : 541
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2008-11-03 11:29:00
Czas publikacji: 2015-07-10 14:31:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak