Uchwały VXIII sesji z dnia 15.09.2008 

 

 

 Uchwała nr XVIII/119/2008 - w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Kołczygłowy o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Kołczygłowy za pierwsze półrocze 2008 roku. (36KB)
 
 Uchwała nr XVIII/120/2008 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok. (140KB)

 Uchwała nr XVIII/121/2008 - w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego realizowanego w latach 2007 - 2010. (60KB)

 Uchwała nr XVIII/122/2008 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Kompleks sportowy Moje Boisko - Orlik 2012 w Kołczygłowach". (40KB)

 Uchwała nr XVIII/123/2008 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. (43KB)

 Uchwała nr XVIII/124/2008 - w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kołczygłowy dotyczących zmiany granic Gminy Kołczygłowy. (49KB)

 Uchwała nr XVIII/125/2008 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/111/2008 Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie podziału sołectwa Zagony i utworzenia sołectwa Wądól oraz zmiany statutu Zagony i nadaniu sołectwu Wądól. (25KB)

 Uchwała nr XVIII/126/2008 - w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 30/2008 wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 1.08.2008 r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych wodą pochodzącą z wodociągu gminnego zasilanego z ujęcia wody w Barkocinie. (22KB)
 


Liczba odwiedzin : 469
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Jan Kowalczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2008-09-19 13:35:00
Czas publikacji: 2015-06-15 09:55:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak