Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2014. (327 KB)

2014-01-07 12:30:27
Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie i oddawanie w dzierżawę, użytkowanie wieczyste oraz najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kołczygłowy oraz do przeprowadzania rokowań. (194 KB)

2014-01-15 13:36:50
Zarządzenie Nr RRG/5/2014 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie Nr RRG/5/2014 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu sal wiejskich oraz pomieszczeń przynależnych stanowiących mienie Gminy Kołczygłowy. (414.5 KB)

2014-01-27 09:50:12
Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania i rozpatrywania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kołczygłowy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku. (258.7 KB)

2014-02-12 07:26:49
Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kołczygłowy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku. (115.3 KB)

2014-02-20 14:06:45
Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. (93.5 KB)

2014-02-28 12:55:05
Zarządzenie Nr 4/FN/2014 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie Nr 4/FN/2014 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok. (293.6 KB)

2014-03-13 07:51:56
Zarządzenie Nr RRG/6/2014 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie Nr RRG/6/2014 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne. (603.5 KB)

2014-03-13 08:00:18
Zarządzenie Nr 8/FN/2014 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie Nr 8/FN/2014 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok. (313 KB)

2014-03-13 08:04:01
Zarządzenie Nr RRG/9/2014 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie Nr RRG/9/2014 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa i oznakowanie szlaku rowerowego "Pętla Północy" wraz ze stacyjką rowerową w gminie Kołczygłowy". (285.4 KB)

2014-03-13 08:07:42