Uchwały VXII sesji z dnia 20.06.2008r.  

 

 

 Uchwała nr XVII/108/2008 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 Uchwała nr XVII/109/2008 - w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego realizowanego w latach 2007-2010. (14KB) (234KB)


 Uchwała nr XVII/110/2008 - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kołczygłowy, Barnowo, Łubno, Barnowiec, Darżkowo, Gałąźnia Wielka, Gałąźnia Mała, Wierszyno, Górki, Radusz, Jezierze, Kołczygłówki, Barkocin, Łobzowo, Zagony, Wądół, Przyborze, Witanowo, Podgórze. (21KB)

 Uchwała nr XVII/111/2008 - w sprawie  podziału sołectwa Zagony i utworzenia sołectwa Wądół oraz zmiany statutu sołectwa Zagony i nadania ststutu sołectwu Wądół. (63KB)

 Uchwała nr XVII/112/2008 - w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Gałąźni Wielkiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Kołczygłowach. (31KB)

 Uchwała nr XVII/113/2008 - w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kołczygłowach. (23KB)

 Uchwała nr XVII/114/2008 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kołczygłowy. (24KB)

 Uchwała nr XVII/115/2008 - w sprawie opłaty za Przedszkole w Kołczygłowach. (17KB)

 Uchwała nr XVII/116/2008 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/2007 Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 27 grudnia 2007 roku. (22KB)

 Uchwała nr XVII/117/2008 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/85/2007 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków przez Gminę Kołczygłowy. (24KB) 

 Uchwała nr XVII/118/2008 - w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Kołczygłowy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych. (40KB) 

 


Liczba odwiedzin : 522
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Jan Kowalczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2008-06-25 10:33:00
Czas publikacji: 2015-06-15 10:02:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak