Uchwały XIV sesji z dnia 29.01.2008 roku 

 

 

 Uchwała nr XIV/89/2008 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Kołczygłowy na 2008 rok (24KB)

 Uchwała nr XIV/90/2008 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na 2008 rok (248KB)

 Uchwała nr XIV/91/2008 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok (43KB)

 Uchwała nr XIV/92/2008 - w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Kołczygłowy oraz ustalenia wysokości stawek czynszów dzierżaw  (44KB)

 Uchwała nr XIV/93/2008 - w sprawie zmiany Uchwały nr XI/72/2007 w sprawie zbycia gruntów stanowiących własność gminy (23KB) 

 


Liczba odwiedzin : 439
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Jan Kowalczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2008-02-01 08:52:00
Czas publikacji: 2015-06-15 10:34:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak