Uchwały XIII sesji z dnia 27.12.2007 roku 

 

 Uchwała nr XIII/81/2007 - w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołczygłowy (25KB)

 Uchwała nr XIII/82/2007 - w sprawie zbycia gruntów stanowiących własność gminy (23KB)

 Uchwała nr XIII/83/2007 - w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków (98KB)

 Uchwała nr XIII/84/2007 - w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje, warunki i sposób przyznawania świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołczygłowy (44KB)

 Uchwała nr XIII/85/2007 - w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Gminę Kołczygłowy (89KB)

 Uchwała nr XIII/86/2007 - w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kołczygłowy (24KB)

 Uchwała nr XIII/87/2007 - w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa (36KB)
 

 


Liczba odwiedzin : 486
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2008-01-08 13:35:00
Czas publikacji: 2008-01-08 13:35:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak