Uchwały XI sesji z dnia 09.11.2007 roku 

  

 Uchwała nr XI/64/2007 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy na rok 2008 (30KB)

 Uchwała nr XI/65/2007 - w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok (36KB)

 Uchwała nr XI/66/2007 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu naliczenia podatku rolnego na 2008 rok (16KB)

 Uchwała nr XI/67/2007 - w sprawie stawek opłaty targowej i zasad jej pobierania (18KB) 

 Uchwała nr XI/68/2007 - w sprawie zatwierdzenia opłaty za wprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy (17KB)

 Uchwała nr XI/69/2007 - w sprawie odwołania Radnego Piotra Borkowskiego ze składu Komisji Potrzeb Społecznych Rady Gminy (13KB) 

 Uchwała nr XI/70/2007 - w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego realizowanego w latach 2007 -2010 (1012KB)

 Uchwała nr XI/71/2007 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok (106KB)

 Uchwała nr XI/72/2007 - w sprawie zbycia gruntów stanowiących własność gminy (22KB)
 

 


Liczba odwiedzin : 486
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Jan Kowalczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2007-11-16 14:10:00
Czas publikacji: 2015-06-15 10:47:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak