Spis telefonów w Urzędzie Gminy Kołczygłowy 

 

 

Sekretariat 59 821 32 31
59 821 32 32
59 821 32 33
Imię i Nazwisko  Stanowisko  Telefon
Artur Kalinowski Wójt  59 821 32 32
Teresa Oreńczak  Sekretarz 59 821 39 05
Referat Organizacyjno Administracyjny
Barbara Janowska Sekretarka 59 821 32 31
Natalia Cybula Podinspektor ds. płac i kadr 59 821 39 19
Maciej Kiedrowicz Inspektor ds. informatyki, IOD 59 821 39 14
Edyta Miętka Referent ds. obsługi Rady Gminy i archiwum 59 821 39 11
Referat Finansowy
Aleksandra Cybula  Skarbnik 59 821 39 04
Bożena Węsierska Z-ca skarbnika 59 821 39 03
Aleksandra Ostaszewska Podinspektor ds. księgowości budżetowej 59 821 39 03
Katarzyna Kuklińska Podinspektor ds.wymiaru podatków 59 821 39 01
Elżbieta Kiełbasa Inspektor ds. księgowości podatkowej 59 821 39 02
Grażyna Witek Podinspektor ds. obsługi kasowej, księgowości i opłat 59 821 32 33 wew 30
Referat Inwestycji i Infrastruktury
 
Rafał Stoltman Kierownik referatu 59 821 39 18
Julita Pluto Prondzinska Inspektor ds. gos. mieniem komunalnym i zamówień publicznych 59 821 39 09
Danuta Adamczyk Inspektor ds. rolnych i drogownictwa 59 821 39 09
Beata Lipińska-Kopeć Podinspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa 59 821 39 15
Referat Gospodarki Komunalnej  
Mateusz Pupka - Lipiński Kierownik referatu 59 821 39 12
Urząd Stanu Cywilnego  
Maria Dargacz Kierownik USC 59 821 39 13
Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Spraw Obronnych i ppoż.
Wiesława Staniek Inspektor ds. obronnych. obrony cywilnej i ochrony ppoż. 59 821 39 16
Małgorzata Pryba Inspektor ds. oświaty, promocji, kultury, sportu i zdrowia 59 821 39 19
 


Liczba odwiedzin : 3925
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2011-09-08 20:37:46
Czas publikacji: 2018-12-18 10:41:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak