Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 1/2013 Wójta Gminy Kołczygłowy

2013-01-10 12:07:52
Zarządzenie nr 2/2013 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie nr 2/2013 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. (27.3 KB)

2013-01-29 12:34:46
Zarządzenie nr 3/2013 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie nr 3/2013 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Kołczygłowy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta. (28.4 KB)

2013-01-29 12:38:06
Zarządzenie nr 4/2013 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie nr 4/2013 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie upoważnienia Zastępcy Skarbnika Gminy Kołczygłowy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta. (29.1 KB)

2013-01-29 12:40:33
Zarządzenie nr 6/2013 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie nr 6/2013 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania i rozpatrywania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kołczygłowy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r. (84.2 KB)

2013-01-31 07:23:11
Zarządzenie nr 5/2013 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie nr 5/2013 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont świetlicy wiejskiej w Gałąźni Wielkiej w Gminie Kołczygłowy. (100.6 KB)

2013-02-07 09:58:00
Zarządzenie nr 10/2013 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie nr 10/2013 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kołczygłowy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku. (58.4 KB)

2013-02-18 13:17:16
Zarządzenie nr 11/2013 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie nr 11/2013 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa i turystyki, ochrony środowiska i wędkarstwa oraz ekologii (31.7 KB)

2013-02-22 12:49:55
Zarządzenie nr 14/2013 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie nr 14/2013 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) stanowiących własność Gminy Kołczygłowy. (37.6 KB)

2013-03-06 12:32:20
Zarządzenie nr 8/2013 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie nr 8/2013 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Rewitalizacja parków wiejskich w Gminie Kołczygłowy. (44.2 KB)

2013-03-07 14:21:51