Uchwały Rady Gminy Kadencji 2002/2006 

 

 

 

 Uchwała w sprawie opłat za ścieki (17KB)

 Uchwała w sprawie ceny skupu żyta (17KB) 

 Uchwała w sprawie uchwalenia statutów Sołectw (14KB) 

 Uchwała w sprawie podatków od psów (18KB)

 Uchwała w sprawie opłaty za Przedszkole (16KB)

 Uchwała w sprawie kategorii dróg gminnych (34KB)

 Uchwała w sprawie  stawek opłaty targowej (19KB)

 Uchwała w sprawie  nawiązania współpracy z Miastem Rethem (Aller) (16KB)

 Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie (108KB)

 Uchwała w sprawie wzoru formularzy do wymiaru podatku od nieruchomości (117KB) 

 Uchwała w sprawie przyjęcia programu Rozwoju Lokalnego Gminy Kołczygłowy na lata 2004-2006rok (314KB)
 

 Uchwała w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu programu Rozwoju Lokalnego Gminy Kołczygłowy na lata 2004-2006 (34KB)

 Uchwała w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycujnego realizowanego w latach 2003 -2008 (42KB)

 

 


Liczba odwiedzin : 762
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Jan Kowalczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2007-01-18 11:48:00
Czas publikacji: 2015-06-15 12:18:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak