Uchwały IX sesji z dnia 24.08.2007 

 

 


 Uchwała nr IX/46/2007 - w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Kołczygłowy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołczygłowy za pierwsze półrocze 2007 roku. (210KB)

 Uchwała nr IX/47/2007 - w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu inwestycyjnego realizowanego w latach 2007-2010 (58KB)  

 Uchwała nr IX/48/2007 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok. (58KB)

 Uchwała nr IX/49/2007 - w sprawie procedury uchwalania budżetu (67KB)

 Uchwała nr IX/50/2007 - w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników (23KB)

 Uchwała nr IX/51/2007 - w sprawie ustalenia stawki procentowej dotyczącej jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku z wydanymi decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy (27KB)

 Uchwała nr IX/52/2007 - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Kołczygłowy na lata 2007- 2013 (270KB)

 Uchwała nr IX/53/2007 - w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Biblioteka Publiczna w Kołczygłowach (45KB) 

 Uchwała nr IX/54/2007 - w sprawie odwołania Radnego Mirosława Krause ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy (15KB)
 

 


Liczba odwiedzin : 472
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Jan Kowalczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2007-08-31 09:37:00
Czas publikacji: 2015-06-15 11:00:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak