Uchwały VIII sesji z dnia 27.06.2007 

 
  Uchwała nr VIII/40/2007 - w sprawie odwołania Skarbnika Gminy (16KB) 

 Uchwała nr VIII/41/2007 - w sprawie powołania Skarbnika Gminy (16KB) 

 Uchwała nr VIII/42/2007- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r. (41KB) 

 Uchwała nr VIII/43/2007 - w sprawie przystąpienia do zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołczygłowy (27KB)

 Uchwała nr VIII/44/2007 - w sprawie zbycia gruntów stanowiących własność gminy (23KB) 

 Uchwała nr VIII/45/2007- w sprawie współdziałania z innymi Gminami w przedmiocie wspólnego międzygminnego systemu zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych (132KB)
 

 


Liczba odwiedzin : 435
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Jan Kowalczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2007-07-04 08:31:00
Czas publikacji: 2015-06-15 11:37:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak