Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa i turystyki, ochrony środowiska i wędkarstwa oraz ekologii. (31.8 KB)

2012-02-17 14:17:20
Zarządzenie nr 13/2012 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie nr 13/2012 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji i wychowania, kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego (31.4 KB)

2012-03-02 12:19:01
Zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji i wychowania, kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego. (30.7 KB)

2012-03-02 12:21:21
Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok. (148.7 KB)
2012-03-13 07:59:26
Zarządzenie nr 4/2012 Wójta Gminy Kołczygłowy

 Zarządzenie nr 4/2012 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów i urządzeń w Ochotniczych Strażach Pożarnych Gminy Kołczygłowy. (35.2 KB)
2012-03-13 08:01:59
Zarządzenie nr 5/2012 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie nr 5/2012 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji publicznych Gminy Kołczygłowy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku. (256.4 KB)

2012-03-13 08:06:00
Zarządzenie nr 6/2012 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie nr 6/2012 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych w klasach I-III Szkół Podstawowych w Gminie Kołczygłowy finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. (187.8 KB)

2012-03-13 08:10:20
Zarządzenie nr 7/2012 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie nr 7/2012 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Budowa miejsc turystyczno - wypoczynkowych w miejscowości Łubno". (141.5 KB)

2012-03-13 08:20:23
Zarządzenie nr 11/2012 Wójta Gminy Kołczygłowy

 Zarządzenie nr 11/2012 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok. (115.4 KB)
2012-03-13 09:26:17
Zarządzenie nr 15/2012 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie nr 15/2012 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Modernizacja dróg osiedlowych w miejscowości Gałąźnia Wielka”. (38.6 KB)

2012-03-13 10:01:32