Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli kompleksowej Gminy Kołczygłowy przeprowadzonej przez inspektorów wydziału Kontroli Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w okresie od dnia 22 maja 2017 r. do dnia 24 października 2017 r.

2018-01-02 08:54:08
Protokół kontroli kompleksowej Gminy Kołczygłowy przeprowadzonej przez inspektorów wydziału Kontroli Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w okresie od dnia 22 maja 2017 r. do dnia 24 października 2017 r.

2017-10-27 10:18:07
Kontrola doraźna w Zespole Szkół w Kołczygłowach - wrzesień 2016 r.

2016-10-12 08:01:32
Protokół kontroli gospodarki finansowej z zamówień publicznych Gminy Kołczygłowy przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Kołczygłowy w okresie od dnia 24 maja 2010 r. do dnia 15 października 2010 r.

 
2010-12-03 13:41:13
Protokół kontroli kompleksowej Gminy Kołczygłowy przeprowadzonej przez inspektorów wydziału Kontroli Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w okresie od dnia 18 listopada 2013 r. do dnia 26 lutego 2014 r.

 
2014-03-05 08:07:58
Kontrola w Zespole Szkół w Kołczygłowach - wrzesień 2015 r.

2015-12-11 10:44:57
Kontrola w Zespole Szkół w Kołczygłowach - październik 2015 r.

2015-12-11 12:06:19
Kontrola doraźna w Zespole Szkół w Kołczygłowach - grudzień 2015

2015-12-17 13:47:59
Kontrola doraźna w Zespole Szkół w Kołczygłowach - grudzień 2015

2016-01-20 10:44:13
Kontrola w Szkole Podstawowej w Łubnie - listopad 2015

2016-01-21 10:26:41