Uchwały V sesji z dnia 26.03.2007roku 

 

Uchwały V sesji z dnia 26.03.2007roku

  Uchwała Nr.V/22/2007 - w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Kołczygłowy w 2007 (130KB)

 Uchwała Nr.V/23/2007 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 rok (23KB)

 Uchwała Nr.V/24/2007 - w sprawie  zmiany Uchwały Nr XIII/98/2000 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji upowszechniania kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury” (43KB)

 Uchwała Nr.V/25/2007 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006r. Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach oraz Biblioteki Publicznej w Kołczygłowach (16KB)

 Uchwała Nr.V/26/2007 - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy (23KB)

 Uchwała Nr.V/27/2007 - w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Kołczygłowy lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy oraz zasady ich wynajmowania (19KB)

 Uchwała Nr.V/28/2007 - w sprawie złożenia oświadczń lustracyjnych przez Skarbnika i Sekretarza Gminy (27KB) 

 


Liczba odwiedzin : 491
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Jan Kowalczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2007-03-28 13:11:00
Czas publikacji: 2015-06-15 11:48:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak