Uchwały IV sesji z dnia 30.01.2007 roku 

 

 

 Uchwała nr IV/17/2007 - w sprawie Budżetu Gminy na 2007 rok (139KB)

 Uchwała nr IV/18/2007 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (44KB)

 Uchwała nr IV/19/2007 - w sprawie Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii 
na lata 2007 - 2009 (33KB)

 
 Uchwała nr IV/20/2007 - w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/71/99 (23KB)

 Uchwała nr IV/21/2007 - w sprawie odwołania Sekretarza Gminy (14KB)

 


Liczba odwiedzin : 449
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Jan Kowalczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2007-02-01 12:57:00
Czas publikacji: 2015-06-15 11:51:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak