oświadczenia majątkowe  

 

 

 

 

Pracownicy Urzedu Gminy

 Oświadczenie majątkowe Wacława Kozłowskiego - Wójta (1071KB)

Radni Gminy

 Oświadczenie majątkowe Przewodniczącej Rady - Klaudii Brywczyńskiej (943KB)

 Oświadczenie majątkowe Wiceprzewodniczącego Rady - Artura Kalinowskiego (896KB)

 Oświadczenie majątkowe Wiceprzewodniczącego - Zbigniewa Tybory (942KB)

 Oświadczenie majątkowe radnego - Adama Bławat (990KB)

 Oświadczenie majątkowe radnej - Wiesławy Cybula (914KB) 

 Oświadczenie majątkowe radnej - Danuty Ekman (886KB) 

 Oświadczenie majątkowe radnej - Walentyny Franc (882KB)

 Oświadczenie majątkowe radnego - Mirosława Krause (956KB)

 Oświadczenie majątkowe radnego - Stanisława Kwasigroch (954KB)

 Oświadczenie majątkowe radnego - Jerzego Las (919KB)

 Oświadczenie majątkowe radnego - Leona Lipińskiego (931KB)

 Oświadczenie majątkowe radnej - Beaty Młynarczyk (968KB)

 Oświadczenie majątkowe radnej - Józefy Danuty Muchy Mroczek (890KB)

 Oświadczenie majątkowe radnej - Stanisławy Walczak (905KB)

 


Liczba odwiedzin : 732
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Jan Kowalczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2007-01-29 14:49:00
Czas publikacji: 2015-06-15 14:08:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak