Oświadczenia majątkowe za 2013 rok - Radni Gminy 

 

  

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącej Rady - Klaudii Brywczyńskiej. (803 KB)

Oświadczenie majątkowe Wiceprzewodniczącego Rady - Artura Kalinowskiego (1 MB)

Oświadczenie majątkowe Wiceprzewodniczącego Rady - Adama Bławat (1.9 MB)

Oświadczenie majątkowe radnego - Piotra Borkowskiego (1.8 MB)

Oświadczenie majątkowe radnego - Jana Czekaj (1.8 MB)

Oświadczenie majątkowe radnej - Walentyny Franc (1.7 MB)

Oświadczenie majątkowe radnego - Mirosława Krause (1.8 MB)

Oświadczenie majątkowe radnej - Józefy Mucha  (1.7 MB)

Oświadczenie majątkowe radnej - Danuty Śmiechowskiej (1.8 MB)

Oświadczenie majątkowe radnego - Edwarda Tomala (1.9 MB)

Oświadczenie majątkowe radnej - Stanisławy Walczak (1.7 MB)

Oświadczenie majątkowe radnego - Leona Wnuk Lipińskiego (1.2 MB)

Oświadczenie majątkowe radnego - Piotra Wziątek (1.8 MB)

Oświadczenie majątkowe radnej - Lidii Znanieckiej (1.9 MB)

Oświadczenie majątkowe radnego - Władysława Halendy (1.9 MB)

 


Liczba odwiedzin : 435
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2014-04-23 07:47:46
Czas publikacji: 2014-04-23 07:47:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak