Pracownicy Urzędu  

 

  

Oświadczenie majątkowe Wacława Kozłowskiego - Wójt Gminy, (875.2 KB)

Oświadczenie majątkowe Teresy Oreńczak - Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy,  (985.1 KB)

Oświadczenie majątkowe Bożeny Węsierskiej - Skarbnik Gminy. (1.2 MB)

Oświadczenie majątkowe Aleksandry Cybula - Zastępca Skarbnik, (943.8 KB)

Oświadczenie majątkowe Arkadiusza Kuklińskiego - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego. (891.6 KB)

 


Liczba odwiedzin : 457
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2013-05-16 09:07:09
Czas publikacji: 2013-05-16 09:07:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak