Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Kołczygłowy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Barkocin i Łobzowo

2018-10-11 14:17:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Kołczygłowy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kołczygłowy

2018-10-11 14:16:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Kołczygłowy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołczygłowy

2018-10-11 14:14:36
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy elektrowni wiatrowych

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy elektrowni wiatrowych
2011-07-08 10:39:46
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjengo Kołczygłowy

 
2012-03-09 09:47:32
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołczygłowy

 
2012-03-09 10:15:04
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy elektrowni wiatrowych zlokalizowanej na części obrębu Barnowo, części obrębu Barnowiec i części obrębu Kołczygłówki w gminie Kołczygłowy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 
2012-03-14 12:33:19
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kołczygłowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 
2012-09-28 10:55:01
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołczygłowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 
2012-09-28 11:14:28
Obwieszczenia Wójta Gminy Kołczygłowy o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Barkocin i Łobzowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 
2014-09-09 09:25:34