Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Decyzja Wójta Gminy Kołczygłowy stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali magazynowo - produkcyjnej wraz z kotłownią"

2017-05-10 08:20:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Kołczygłowy o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali magazynowo - produkcyjnej wraz z kotłownią"

2017-05-10 08:19:50
Postanowienie Wójta Gminy Kołczygłowy stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali magazynowo - produkcyjnej wraz z kotłownią"

2017-05-10 07:58:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Kołczygłowy o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali magazynowo - produkcyjnej wraz z kotłownią"

2017-05-10 08:01:07
Decyzja Wójta Gminy Kołczygłowy stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gałąźnia Mała"

2017-05-04 21:56:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Kołczygłowy o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gałąźnia Mała

2017-05-04 21:54:36
Postanowienie Wójta Gminy Kołczygłowy stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gałąźnia Mała"

2017-05-04 21:53:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Kołczygłowy o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gałąźnia Mała"

2017-05-04 21:48:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzytuchom o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa linii 110kV relacji Bytów - Gałąźnia Mała"

2017-04-27 08:30:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Kołczygłowy o wydaniu uzgodnień i opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali magazynowo - produkcyjnej wraz z kotłownią" planowanego na działce nr 180/8 - obręb Kołczygłowy, gmina Kołczygłowy

2017-04-24 15:37:54