Oświadczenia majątkowe za 2010 rok - pracownicy Urzędu Gminy 

 

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok - pracownicy Urzędu Gminy 

 Oświadczenie majątkowe Wacława Kozłowskiego - Wójt Gminy, (919.8 KB)

 Oświadczenie majątkowe Teresy Oreńczak - Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy (962.1 KB)

 Oświadczenie majątkowe Beaty Krause Meier - Skarbnik Gminy (820.3 KB)

 Oświadczenie majątkowe Wioletty Jereczek - Z-ca Kierownika USC (736.9 KB)

 


Liczba odwiedzin : 450
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2011-05-31 08:10:31
Czas publikacji: 2011-05-31 08:10:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak