Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Starosty Bytowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

2018-12-12 11:25:17
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiorników retencyjnych do wody pitnej wraz z infrastruktura towarzyszącą na terenie stacji uzdatniania wody Jezierze na terenie działek nr 244/3, 244/2 w obrębie Radusz gmina Kołczygłowy

2018-10-01 15:56:18
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej z dowiązaniami 15 i 0,4 kV w celu zasilenia w energię elektryczną oczyszczalni ścieków w miejscowości Gałąźnia Mała na terenie działek nr 10/2, 13, 14 w obrębie Gałąźnia Mała gmina Kołczygłowy

2018-07-16 09:11:31
Postanowienie dotyczące w sprawie wydania dla P4 Spółka z o.o. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RII.6733.4.2017 z dnia 01.06.2017 roku. dla zadania polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4, planowanej na działce o nr ewid. gruntu 100 w obrębie ewidencyjnym Gałąźnia Wielka, gmina Kołczygłowy

2017-12-08 14:32:08
Postanowienie dotyczące nadania decyzji Wójta Gminy Kołczygłowy znak: RII.6733.6.2017 z 3 sierpnia 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na przebudowie linii napowietrznej 110 kV relacji Bytów - Gałąźnia Mała planowanej na działkach ozn. wg ewid. gruntów nr: 2/13, 2/12, 2/16, 20/7 w obrębie ewidencyjnym Gałąźnia Mała, gmina Kołczygłowy rygoru natychmiastowej wykonalności

2017-08-08 08:59:44
Postanowienie znak: RII.6733.8.2017 z dnia 19.06.2017 r. dotyczące nadania decyzji Wójta Gminy Kołczygłowy znak: RII.6733.8.2017 z dnia 16.06.2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na przebudowie linii napowietrznej 110 kV relacji Bytów - Gałąźnia Mała planowanej na działkach ozn. wg ewid. gruntów nr: 32, 33, 48, 63, 79, 100, 123, 148/1 w obrębie ewidencyjnym Krępnica, gmina Kołczygłowy i na działkach ozn. wg ewid. gruntów nr: 146/3, 148/2, 147/3, 172/1, 160, 159, 158, 157, 151, 118/2, 162, 177, 178, 179, 180, 181, 167, 166, 150, 135, 131/2, 131/3, 100 w obrębie ewidencyjnym Krosnowo, gmina Borzytuchom rygoru natychmiastowej wykonalności

2017-06-22 12:49:08
Obwieszczenie dotyczące wydania dla ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na przebudowie linii napowietrznej 110 kV relacji Bytów - Gałąźnia Mała planowanej na działkach ozn. wg ewid. gruntów nr: 2/13, 2/12, 2/16, 20/7 w obrębie ewidencyjnym Gałąźnia Mała, gmina Kołczygłowy

2017-08-08 08:58:27
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na przebudowie linii napowietrznej 110 kV relacji Bytów - Gałąźnia Mała planowanej na działkach ozn. wg ewid. gruntów nr: 32, 33, 48, 63, 79, 100, 123, 148/1 w obrębie ewidencyjnym Krępnica, gmina Kołczygłowy i na działkach ozn. wg ewid. gruntów nr: 146/3, 148/2, 147/3, 172/1, 160, 159, 158, 157, 151, 118/2, 162, 177, 178, 179, 180, 181, 167, 166, 150, 135, 131/2, 131/3, 100 w obrębie ewidencyjnym Krosnowo, gmina Borzytuchom

2017-06-22 12:46:22
Obwieszczenie dotyczące wydania dla Gminy Kołczygłowy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do gospodarstw domowych oraz budową przepompowni ścieków, planowanych na działkach ozn. wg ewid. gruntów nr: 2/12, 2/13, 2/5, 2/4, 2/1, 2/3, 2/2, 19/11, 19/8, 17/10, 17/9, 17/8, 17/7, 17/5, 17/4, 19/1, 19/2, 18, 19/5, 21, 17/33, 17/34, 17/13, 9, 11, 13, 10/2, 10/3, 12/1, 12/2, 16, 25/3, 25/5, 25/6, 25/2, 20/6, 15, 1/2, 1/4 w obrębie ewidencyjnym Gałąźnia Mała, gmina Kołczygłowy

2017-08-01 09:04:38
Postanowienie dotyczące nadania decyzji Wójta Gminy Kołczygłowy znak: RII.6733.7.2017 z dnia 12.06.2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na przebudowie linii napowietrznej 110 kV relacji Bytów - Gałąźnia Mała planowanej na działkach ozn. wg ewid. gruntów nr: 1, 20/7, 9/1, 20/2, 102 w obrębie ewidencyjnym Gałąźnia Mała, gmina Kołczygłowy.

2017-06-16 07:30:36