Uchwały III sesji z dnia 10.03.2015 r. 

 

Uchwała Nr III/16/2015 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2015 rok; (328.1 KB)

Uchwała Nr III/17/2015 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Kołczygłowy na 2015 r; (474 KB)

Uchwała Nr III/18/2015 - w sprawie odwołania Skarbnika Gminy; (186.4 KB)

Uchwała Nr III/19/2015 - w sprawie odwołania Skarbnika Gminy; (208.9 KB)

Uchwała Nr III/20/2015 - w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołczygłowy na rok 2015”; (325.9 KB)

Uchwała Nr III/21/2015 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. (395.4 KB)

Uchwała Nr III/22/2015 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2015 - 2027; (323.9 KB)

Uchwała Nr III/23/2015 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; (381.1 KB)

Uchwała Nr III/24/2015 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego; (329.8 KB)

Uchwała Nr III/25/2015 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; (391.5 KB)

Uchwała Nr III/26/2015 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego; (333.5 KB)

Uchwała Nr III/27/2015 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego; (356.8 KB)

Uchwała Nr III/28/2015 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań; (331.4 KB)

Uchwała Nr III/29/2015 - w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa; (988.7 KB)

Uchwała Nr III/30/2015 - w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku; (496.8 KB)

Uchwała Nr III/31/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 317/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Wierszyno; (1.4 MB)

Uchwała Nr III/32/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Kołczygłowy; (237.4 KB)

Uchwała Nr III/33/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Kołczygłowy w drodze bezprzetargowej; (1.8 MB)

Uchwała Nr III/34/2015 - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Barkocin; (430.8 KB)

Uchwała Nr III/35/2015 - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Barnowiec, (429.8 KB)

Uchwała Nr III/36/2015 - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Barnowo; (426.7 KB)

Uchwała Nr III/37/2015 - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Darżkowo; (430.8 KB)

Uchwała Nr III/38/2015 - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kołczygłówki; (515.2 KB)

Uchwała Nr III/39/2015 - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łobzowo; (428.5 KB)

Uchwała Nr III/40/2015 - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łubno; (431.3 KB)

Uchwała Nr III/41/2015 - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podgórze; (512.6 KB)

Uchwała Nr III/42/2015 - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radusz; (425.6 KB)

Uchwała Nr III/43/2015 - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wądół; (534 KB)

Uchwała Nr III/44/2015 - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierszyno; (430.8 KB)

Uchwała Nr III/45/2015 - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Witanowo. (438.4 KB)

 

 


Liczba odwiedzin : 645
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2015-03-30 13:43:32
Czas publikacji: 2015-03-30 13:43:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak