Uchwały II sesji z dnia 22.12.2014 r. 

 

  

Uchwała Nr II/10/2014 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (4.1 MB)

Uchwała Nr II/11/2014 - w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2015 - 2027 (681.2 KB)

Uchwała Nr II/12/2014 - w sprawie ucwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na 2015 rok (960.2 KB)

Uchwała Nr II/13/2014 - w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Kołczygłowy,  (1.2 MB)

Uchwała Nr II/14/2014 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok,  (7.6 MB)

Uchwała Nr II/15/2014 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2015 - 2027. (3.9 MB)

 


Liczba odwiedzin : 601
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2015-01-26 10:11:02
Czas publikacji: 2015-01-26 10:11:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak