Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE jako organ regulacyjny w dniu 26 lipca 2018 r. zatwierdziło taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na obszarze Gminy Kołczygłowy przez okres 36 miesięcy.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE jako organ regulacyjny w dniu 26 lipca 2018 r. zatwierdziło taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na obszarze Gminy Kołczygłowy przez okres 36 miesięcy.

Biorąc pod uwagę powyższe od dnia 24 sierpnia 2018 r. dla odbiorców pobierających wodę z gminnej sieci wodociągowej oraz odprowadzających ścieki do gminnych urządzeń kanalizacyjnych w okresach rozliczeniowych obowiązywać będzie nowa taryfa:

I. Zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

Wielkość cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 m-ca obowiązywania taryfy

W okresie od 13 do 24 m-ca obowiązywania taryfy

W okresie od 25 do 36 m-ca obowiązywania taryfy

Netto

Brutto

(8% VAT)

Netto

Brutto

(8% VAT)

Netto

Brutto

(8% VAT)

Cena usługi dostarczania wody (zł/m3)

2,32

2,51

2,35

2,54

2,40

2,59

Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

2,78

3,00

2,78

3,00

2,78

3,00

 

II. Zbiorowego odprowadzania ścieków.

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

Wielkość cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 m-ca obowiązywania taryfy

W okresie od 13 do 24 m-ca obowiązywania taryfy

W okresie od 25 do 36 m-ca obowiązywania taryfy

Netto

Brutto

(8% VAT)

Netto

Brutto

(8% VAT)

Netto

Brutto

(8% VAT)

Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

4,30

4,64

4,44

4,80

4,55

4,91

Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Załączniki

Decyzja.pdf

Data: 2018-08-27 09:07:39 Rozmiar: 333.56k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 858
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Mateusz Pupka Lipiński
Czas wytworzenia: 2015-01-22 11:47:12
Czas publikacji: 2018-08-27 09:07:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak